ขนาดตัวอักษร
-A A +A
คำขวัญ

“สุดยอดการบริการวิชาการ คือ หัวใจในการทำงานห้องสมุด”

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นรักษาและพัฒนามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ด้วยจิตวิญญาณและจรรยาบรรณ”