ขนาดตัวอักษร
-A A +A
วารสาร
หมวด : วารสาร
  • ชื่อหนังสือ : Journal of Environmental Research
  • ผู้แต่ง : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปีที่พิมพ์ : Vol. 32 No. 1 June 2012
  • เลขเรียกหนังสือ :
  • รายละเอียด :