ขนาดตัวอักษร
-A A +A
หนังสือ
หมวด : หนังสือ
  • ชื่อหนังสือ : กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม : ความรับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยา และการระงับข้อพิพาท
  • ผู้แต่ง : อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์
  • ปีที่พิมพ์ : 2554
  • เลขเรียกหนังสือ : K 3566 อ73ก
  • รายละเอียด :