ขนาดตัวอักษร
-A A +A
ช่องทางร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Share :


1.เว็บไซต์    ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน

2.โทรศัพท์ 02-2788444​

3.Email : callcenter@deqp.mail.go.th

4.ไปรษณีย์ : ศูนย์บริการประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 ซ.30 ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10400