ขนาดตัวอักษร
-A A +A
ศูนย์สื่อสิ่งแวดล้อม DEQP Environmental Media Center ได้จัดทำช่องทางการค้นหา ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมทางด้านต่างๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ Social

Share :

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์สื่อสิ่งแวดล้อม DEQP Environmental Media Center ได้รวบรวมวีดีทัศน์ต่างๆของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดทำเป็นช่องทางต่างๆเพื่อง่ายต่อการค้นหา ศึกษาข้อมูล ซึ่งในช่องทางต่างๆ จะมีข้อมูล ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ ไฟป่า น้ำ ขยะ และอื่นๆอีกมากมายเพื่อค้นหาข้อมูล โดยทางศูนย์สื่อได้จัดทำช่องทาง 3 ช่องทางดังนี้

1.ช่องทาง Facebook ศูนย์สื่อสิ่งแวดล้อม DEQP Environmental Media Center

2.ช่องทาง Twitter ศูนย์สื่อสิ่งแวดล้อม DEQP EMC

3.ช่องทาง Youtube ศูนย์สื่อสิ่งแวดล้อม DEQP Environmental Media Center

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้ทั้ง 3 ช่องทาง