ขนาดตัวอักษร
-A A +A
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเว็บไซต์สำหรับบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-Learning

Share :

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเว็บไซต์สำหรับบทเรียนออนไลน์ในระบบ e-Learning ที่มีการบริหารจัดการเรียน (Learning Management System, LMS) ที่ได้มาตรฐาน SCORM เพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://e-learning.deqp.go.th/