ขนาดตัวอักษร
-A A +A
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15

Share :

หมวด : ข่าว/กิจกรรม ห้องสมุดสีเขียวเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้ว สำหรับงานของผู้ที่รักการอ่าน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15” (Bangkok International Book Fair
2017) จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์