ขนาดตัวอักษร
-A A +A
การสมัครสมาชิก (เฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก

• รูปถ่ายขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

• สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

• ลงชื่อรับรองการสมัคร (หัวหน้างาน)

• กรณีผู้ใช้ภายนอก (นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริการ)

 https://www.rsuripsumoharjo.com/slot-gacor/