คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
แนะนำวารสารใหม่
ชื่อหนังสือ: my home
ผู้แต่ง: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ฉลาดซื้อ
ผู้แต่ง: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: National Geographic (ภาษาไทย)
ผู้แต่ง: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: สารคดี
ผู้แต่ง: วิริยะธุรกิจ
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: National Geographic (ภาษาไทย)
ผู้แต่ง: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Reader's Digest
ผู้แต่ง: รีดเดอร์ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Health & Cuisine
ผู้แต่ง: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ฉลาดซื้อ
ผู้แต่ง: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Health Today
ผู้แต่ง: ทิมส์ (ประเทศไทย)
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: อสท.
ผู้แต่ง: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขที่หนังสือ:
 
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.