คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
แนะนำหนังสือภาษาไทย
ชื่อหนังสือ: ใครเอาเนยแข็งของฉันไป ฉบับวัยรุ่น = Who moves my cheese? for teens
ผู้แต่ง: สเปนเซอรื จอนสัน,ผู้เขียน ประภากร บรรพบุตร,ผู้แปล
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ช่วยผมที ผมอยากมีEQดี
ผู้แต่ง: พังมีจิน ,ผู้เขียน อภิศรี นิรุตติปัญญากุล ,ผู้แปล
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ศัพท์อังกฤษสุด easy! = Basic English Words for Elementary Students
ผู้แต่ง: คิมซีอัน, ผู้เขียน นิปัทย์ พลูทรัพย์, ผู้แปล
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: เป็นผู้นำได้ ง่ายนิดเดียว
ผู้แต่ง: คิม, ฮยอนมิน, ผู้เขียน อารีวรรณ ธรรมธร, ผู้แปล
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ฮาสุดติ่ง : ความขำที่คู่ควร
ผู้แต่ง: นายอุ๊ย!!
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่
ผู้แต่ง: รงค์ ประพันธ์พงศ์
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในการบำบัดการปนเปื้อนของสารกำจัดศัตรูพืช
ผู้แต่ง: ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ส่องกล้องมองนก
ผู้แต่ง: ภานุวัฒน์ ศะสิรัตน์
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Big Brand, Grand Idea
ผู้แต่ง: รติ พันธุ์ทวี
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: เกษตรธรรมชาติประยุกต์ : แนวคิด หลักการ เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย
ผู้แต่ง: อานัฐ ตันโช
เลขที่หนังสือ:
 
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.