คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
แนะนำหนังสือภาษาไทย
ชื่อหนังสือ: โลกร้อน
ผู้แต่ง: พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นสูง = Advanced Environmental Impact Assessment
ผู้แต่ง: เกษม จันทร์แก้ว
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: THINK สารานุกรมชวนคิด สังคมและประวัติศาสตร์ /
ผู้แต่ง: โกปีน, บรีชีต, ผู้เขียน อารมณ์ ชูศรี, ผู้แปล
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: THINK สารานุกรมชวนคิด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่ง: ฟรองซัว อูลาส , ผู้เขียน อารมณ์ ชูศรี . เสาวณิต เลอแปงส์ ฟองสินธุ , ผู้แปล
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: เพราะ...โลกมันร้อนเราเลยต้องช่วยกันเซฟ
ผู้แต่ง: ทัศนัย ปัญญา
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: แผ่นดินไหวภัยทั่วโลก : หายนะโลกใกล้เข้ามา? = Earth quake
ผู้แต่ง: เอกพร เทิดไท
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: สุดยอด 50 เส้นทางท่องโลก ภาคพิเศษ = Explore the World The 50 Greatest Trips Part II
ผู้แต่ง: ดวงดาว สุวรรณรังษี, บรรณาธิการ
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ผัก 333 ชนิด คุณค่าอาหารและการกิน
ผู้แต่ง: นิดา หงษ์วิวัฒน์ ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ สุภาพรรณ เยื่ยมชัยภูมิ, ผู้เขียน
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: สี่แผ่นดินกับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม
ผู้แต่ง: ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: สุดยอด ร้านอร่อย
ผู้แต่ง: อมรินทร์ CUISINE, สำนักพิมพ์
เลขที่หนังสือ:
 
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.