คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
แนะนำหนังสือภาษาไทย
ชื่อหนังสือ: เหตุผลของธรรมชาติ : เรียนรู้กลไกของร่างกายและเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒน
ผู้แต่ง: ชัชพล เกียรติขจรธาดา
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: รู้ทัน ฝนฟ้า อากาศ
ผู้แต่ง: บัญชา ธนบุญสมบัติ
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: กลยุทธ์สร้างองค์กรสีเขียว = Strategies for the Green Economy
ผู้แต่ง: แมกโกเวอร์, โจเอล, ผู้เขียน นรินทร์ องค์อินทรี, ผู้แปล
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: มรดกใต้ท้องทะเลไทย
ผู้แต่ง: เอิบเปรม วัชรางกูร
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ทิเบตในฝัน...อัศจรรย์เหนือหลังคาโลก
ผู้แต่ง: พันศักดิ์ ศุกระฤกษ์
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: อยุธยา แผ่นดินประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมประวัติศาสตร์อาณาจักรอยุธยาที่คนไทยควรรู้
ผู้แต่ง: จิตรสิงห์ ปิยะชาติ
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ดูแลไตไม่ให้เสื่อม
ผู้แต่ง: วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ต้าน 4 มะเร็งร้ายในผู้หญิง
ผู้แต่ง: ชัญวลี ศรีสุโข
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: อยู่แบบไทย ในโลกยุคใหม่
ผู้แต่ง: รัตนา พงษ์วานิชอนันต์
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: ออฟฟิศซินโดรม
ผู้แต่ง: ฉัตริยา ศรีสานติวงศ์
เลขที่หนังสือ:
 
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.