คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
แนะนำหนังสือภาษาภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ: Understand forest cisturbance and spatial pattern remote sensing and GIS approaches
ผู้แต่ง: Wulder, Michael A. and Franklin, Steven E
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Climate Change and Managed Ecosystems
ผู้แต่ง: Bhatti, J.S. ... [et al.], editor
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Flood warning, forecasting and emergency response
ผู้แต่ง: Sene, Kevin
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Globalization of water sharing the planet's freahwater resources
ผู้แต่ง: Hoekstra, Arjen Y. and Chapagain, Ashok K.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Natural Ground water Quality.
ผู้แต่ง: Natural Ground water Quality.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Manging Risk in Extreme Environments
ผู้แต่ง: Martin,Duncan
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Facing Climate Change Together
ผู้แต่ง: Gautier, Catherine, Fellous, Jean Louis
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Unstoppable global warming : every 1,500 years
ผู้แต่ง: Singer, S. Fred and Avery, Dennis T.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Hydroecology and Ecohydrology : Past, present and future
ผู้แต่ง: Wood, Paul J., Hannah, Davif M. and Sadler, Jonathan P., Editor
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Valcanoes and the enviromant
ผู้แต่ง: Mart, Joan and Ernst, Gerald G.J.
เลขที่หนังสือ:
 
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.