คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
แนะนำหนังสือภาษาภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ: Pro ASP.NET for SQL server : high performance data access for web developers
ผู้แต่ง: Stehling, Brennan.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Water reuse : issues, technoligies, and applications
ผู้แต่ง: Asano, Takashi.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Understanding environmental pollution : a primer
ผู้แต่ง: Hill, Marquita K.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: The future of large dams : dealing with social, environmental, institutional and political costs
ผู้แต่ง: Scudder, Thayer.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Trace elements from soil to human
ผู้แต่ง: Kabata-Pendias, Alina. Mukherjee, Arun B.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Noise Pollution and Control Strategy
ผู้แต่ง: Singal, S.P.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Tell me everything
ผู้แต่ง: Bountry Books.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Castles of the world
ผู้แต่ง: Guadalupi, Gianni. Reina, Gabriele.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Cyanide in water and soil : chemistry, rink, and management
ผู้แต่ง: Dzombak, David A. Ghosh, Rajat S. Wong-Chong, George M.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: The great book of world heritage sites
ผู้แต่ง: Cattaneo, Marco. Trifoni, Jasmina. Lovisetti, Patrizia Balocco.
เลขที่หนังสือ:
 
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.