คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
แนะนำหนังสือภาษาภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ: Guinness world records 2008
ผู้แต่ง: Glenday, Craig
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Coastal biodiversity in mangrove ecosystems : UNU-INWEH-UNESCO International Training Course Novemb
ผู้แต่ง: Kathiresan, K.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: 1001 natural wonders you must see before you die
ผู้แต่ง: Bright, Michael.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Energy services for the millennium : achieving the millennium development goals
ผู้แต่ง: Modi, Vijay.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Driving climate change : cutting carbon from transportation
ผู้แต่ง: Sperling, Daniel and Cannon, James Spencer
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Fundamentals of air pollution
ผู้แต่ง: Vallero, Daniel A.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Global warning : the last chance for change
ผู้แต่ง: Brown , Paul
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Forests, water, and people in the humid tropics : past, present, and future hydrological research fo
ผู้แต่ง: Bonell, Michael. Bruijnzeel, Leendert Adriaan.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Water and wastewater calculations manual
ผู้แต่ง: Lin, Shun Dar. Lee, C. C.
เลขที่หนังสือ:
 
ชื่อหนังสือ: Global environmental policy : concepts, principles, and practice
ผู้แต่ง: Charles H. Eccleston, Frederic March
เลขที่หนังสือ:
 
 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.